Euro 2020 w Szkole Podstawowej w Malcu


2021-06-25

W maju, po powrocie do szkoły z pracy zdalnej, Samorząd Uczniowski zaproponował zorganizowanie w naszej szkole namiastki mistrzostw w związku ze zbliżającym się terminem Mistrzostw Euro 2020.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wielu działaniach. Najpierw obejrzeli prezentację na temat państw biorących udział w Euro 2020. Zapoznali się z historią i kulturą danego państwa oraz różnymi ciekawostkami. Pierwszego czerwca mieli możliwość wykazania się swoją wyobraźnią oraz zdolnościami plastycznymi. W tym dniu przeprowadzony został bowiem konkurs na plakat „Logo Euro 2020 Szkoły Podstawowej w Malcu”. Uczniowie z każdej klasy dobrali się w 4-5 osobowe grupy i tworzyli plakaty, które wyeksponowano na górnym korytarzu, a później wyłoniono zwycięzców. W dniu, kiedy nasza reprezentacja miała rozegrać swój pierwszy mecz, uczniowie wraz z nauczycielami, ubrani na biało-czerwono i z okrzykami Polska, przeszli korowodem po Malcu wyrażając w ten sposób swoje emocje i nadzieje związane z tym wydarzeniem.

Kolejnym działaniem był konkurs na najładniej przystrojoną salę. Nasi podopieczni losowali państwo, które brało udział w mistrzostwach i według własnej inwencji twórczej dekorowali swoją klasę.

Dzieci na bieżąco prowadziły kronikę wydarzeń sportowych. Na gazetce codziennie pojawiały się informacje, kto z kim i kiedy gra oraz wyniki z każdego meczu. Wyłoniono także zwycięzców quizu na temat znajomości państw i drużyn biorących udział w Euro 2020.

I młodsi i starsi chętnie włączyli się we wszystkie działania zaproponowane przez Samorząd Uczniowski. Czynne uczestnictwo w tym projekcie przyczyniło się z pewnością do integracji zespołów klasowych, po tak długim okresie nauki zdalnej.