Informacja dla Rodzica ucznia klasy I w roku szkolnym 2021-22


2021-06-15

Malec, 15 VI 2021 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów klasy I
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną planowane na czerwiec zebranie Rodziców Uczniów klasy I nie odbędzie się.

W celu spokojnego przygotowania swoich dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Malcu, podaję kilka najważniejszych informacji.

 

1. Funkcję wychowawcy klasy będzie pełnić Pani mgr Maria Krawczyk.

2. W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie będą uczęszczali na następujące zajęcia:

- edukację wczesnoszkolną (12 godzin tygodniowo),

- edukację informatyczną (1 godzina tygodniowo),

- edukację muzyczną (1 godzina w tygodniu),

- edukację plastyczną (1 godzina w tygodniu),

- język angielski (2 godziny tygodniowo),

- wychowanie fizyczne (3 godziny w tygodniu).

3. Dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę, w ramach zajęć obowiązkowych będą prowadzone lekcje religii (w wymiarze 2 godzin tygodniowo).

4. Dla uczniów, którzy będą chcieli poszerzyć swoje wiadomości z języka angielskiego, a ich rodzice wyrażą na to zgodę, będą prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z języka obcego (w wymiarze 1 godziny tygodniowo).

5. Uczniowie z klasy I mogą również korzystać z obiadów, które wydawane są w szkole w formie cateringu. Cena obiadu zostanie podana na początku roku szkolnego. Zasady kwalifikacji uczniów na obiady oraz deklaracje (zgłoszenia) na stronie internetowej szkoły w zakładce: O szkole - Dla Rodziców lub w sekretariacie szkoły.

6. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, do której przyjmowani są uczniowie z klas I–III, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz inne okoliczności, które wymagają zapewnienia opieki tym uczniom. Świetlica jest czynna po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do godziny 15:10. Zasady przyjmowania uczniów na świetlicę oraz wzór zgłoszenia znajdują się na stronie szkoły w zakładce: O szkole - Świetlica lub w sekretariacie szkoły.

7. Deklaracje uczniów na obiady oraz zgłoszenia do udziału w zajęciach świetlicowych w roku szkolnym 2021/2022 będą przyjmowane wyłącznie w sekretariacie szkoły w formie papierowej od 30 sierpnia 2021 r. (od godz. 8:00) do 1 września 2021r. (do godz. 10:00).

8. Szkoła zatrudnia specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pedagoga szkolnego, terapeutę pedagogicznego, logopedę i oligofrenopedagoga. Uczniowie i ich Rodzice mogą korzystać z ich wsparcia. Terminy konsultacji zostaną podane we wrześniu.

Poniżej znajduje się kilka ważnych informacji od wychowawcy oddziału klasowego.

1. W przyszłym roku klasa będzie uczyła się w oparciu o podręczniki i ćwiczenia Elementarz odkrywców (wydawnictwo „Nowa Era”). Uczniowie otrzymają je bezpłatnie we wrześniu. Zestaw składa się z 4 części poświęconych edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej oraz 2 części związanych z edukacją matematyczną.

2. Ponieważ zakupione przez szkołę podręczniki muszą służyć innym uczniom w następnych trzech latach, konieczne jest oprawienie i podpisanie podręczników na pierwszej stronie.

3. Książkę (z ćwiczeniami) do religii pt. Poznaję Boży świat (autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”) zakupują Rodzice. 

4. Konieczne jest wyposażenie dzieci w:

- zeszyt A5, o objętości 16 kartek, w wąską i kolorową linię (linia środkowa jest wyraźnie pogrubiona i najczęściej czerwona),

- zeszyt A5, o objętości 16 kartek, w kratkę,

- małe białe bloki – rysunkowy i techniczny,

- małe kolorowe bloki – rysunkowy i techniczny,

- klej zwykły w sztyfcie oraz klej typu „magic” w tubce,

- kolorowe kredki ołówkowe, którymi łatwo i miękko się koloruje (czasami kredki są twarde i kolory są bardzo jasne),

- papier kolorowy,

- ołówek,

- temperówkę,

- pióro,

- plastelinę,

- nożyczki,

- farby plakatowe,

- farby wodne,

- pędzle: 1 gruby, 1 cienki i 1 średni,

- pojemnik plastikowy z pokrywką,

- obuwie do chodzenia po szkole i ćwiczeń na sali gimnastycznej, np. tenisówki (koniecznie z białą podeszwą), oraz worek na obuwie.

5. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje biała bluzeczka i krótkie – czarne lub granatowe – spodenki, dres w okresie zimowym.

6. Od 6.09.21r. do grudnia uczniowie z wadami postawy lub nadwagą, będą mogli uczęszczać na zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej „ Tajniki gimnastyki” 1 godz. tygodniowo.
Wymagane wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa na początku września oraz pisemne wskazanie lekarskie.

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie nauki w szkole jest ogromnym przeżyciem nie tylko dla samych uczniów, ale także nierzadko dla ich rodziców. Pragniemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pociechy czuły się dobrze w murach naszej szkoły, chętnie do niej przychodziły i spędzały w niej czas bezpiecznie, a przede wszystkim – by w naszej szkole w życzliwej atmosferze zdobywały wiedzę i kształtowały umiejętności. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, możemy stwierdzić, że gwarantem ziszczenia się wspomnianych postulatów jest dobra współpraca szkoły i rodziców, w związku z czym prosimy Państwa o wsparcie w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Jesteśmy przekonani, że te pozytywne relacje szybko zaowocują i wzorem minionych lat okażą się ogromnym przyjemnym doświadczeniem dla obu stron.

W przypadku pytań bądź pojawiających się wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr /033/ 845 53 00) lub elektroniczny (e-mail: spmalec@edukacja.kety.pl).

Wierząc w Państwa życzliwość i gotowość do współtworzenia w środowisku szkolnym ciepłej atmosfery, opartej na partnerskich relacjach, cieszymy się na spotkanie we wrześniu.

 

Renata Łuszczek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu

Maria Krawczyk, wychowawca klasy I

 

W związku z zaplanowanym ślubowaniem pierwszaków na akademii rozpoczynającej rok szkolny, bardzo proszę o przyprowadzenie dzieci na próbę dnia 31.08.21r. na godz. 10.00 do sali Domu Ludowego. Próba trwać będzie około 1 godziny.