Odnawialne Źródła Energii


2023-05-31

W środę 17 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty poświęcone odnawialnym źródłom energii. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy od 4 do 8. Każde spotkanie rozpoczęło się teoretycznym wprowadzeniem do tematu odnawialnych źródeł energii. Podczas prezentacji uczestnicy poznali, co kryje się̨ pod skrótem OZE. Dowiedzieli się, jakie rozróżniamy odnawialne źródła energii, jakie są plusy i minusy ich wykorzystania oraz jak dużo wytwarzanej w naszym kraju energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

W części praktycznej uczniowie mogli zobaczyć mini turbinę wiatrową i wykona

różnorodne testy i pomiary, sprawdzić wydajność mini paneli słonecznych i spróbować za ich pomocą uruchomić śmigło wiatraka.

Po wykonaniu eksperymentów uczniowie wspierani przez prowadzącego starali się wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem zdobytej wiedzy i rywalizacją w trakcie gry Memory.