Petycja


2020-09-03

Informacja na temat petycji

W dniu 7 sierpnia 2020r. do Szkoły Podstawowej w Malcu wpłynęła petycja od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa dot. programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat".

W załączeniu skan petycji.