Święto Narodowe Trzeciego Maja


2021-05-01

Trzeciego maja 1791 roku, Sejm Czteroletni po siedmiu godzinach obrad uchwalił Konstytucję. Król Stanisław August Poniatowski ją podpisał i zaprzysiągł. To była pierwsza w dziejach Polski i Europy Konstytucja, a druga na świecie po amerykańskiej z 1787 roku. Obowiązywała w kraju, od tej pory nazywanym Rzeczpospolitą Polską.

Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, rocznica uchwalenia Konstytucji, uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku, stała się świętem narodowym. Było ono obchodzone jeszcze po wojnie do 1946 r., aż zostało oficjalnie zniesione w 1951 roku przez władze komunistyczne. Przywrócone zostało w wolnej Polsce 6 kwietnia 1990 roku.

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. 

Zamiast tradycyjnego przeżywania tego wydarzenia w szkole, prezentujemy świąteczne plakaty wykonane przez uczniów na plastyce i przesłane na stronę naszej szkoły. Mają one przypominać o doniosłości tej historycznej daty.