Harmonogram zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych dla klas I-III