Zajęcia wzmacniające


Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne

W okresie od września do grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Malcu prowadzone były przez pedagoga szkolnego dodatkowe zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zajęcia te przeznaczone były przede wszystkim dla uczniów, którzy dotkliwie odczuli skutki pandemii, jak również tym, którzy potrzebowali zwyczajnego wzmocnienia poczucia swojej wartości lub poszukiwali swojego miejsca w otaczającym ich świecie.

Zajęcia odbywały się w nielicznych grupach (maksymalnie do 10 osób). Podczas zajęć najważniejszym aspektem było budowanie wzajemnego zaufania pośród uczestników zajęć. Uczniowie czuli się zobowiązani do poszanowania wartości drugiej osoby.

Metody pracy z uczniami obejmowały zarówno dyskusję, jak i elementy dramy. Uczniowie wykonywali wiele prac z wykorzystaniem tzw. sensoplastyki (używaliśmy wielu różnych materiałów do tworzenia m.in. „balonów marzeń”, „przyjaznych potworzaków” itp.). Ponadto pracowaliśmy nad emocjami, a przede wszystkim z uczuciem złości.

Przypuszczam, że zajęcia spodobały się ich uczestnikom, czego dowodem może być chęć do przychodzenia na zajęcia nawet w poniedziałek przed lekcjami. 😊

Pedagog szkolny

Aneta Petrykowska

Podsumowanie zajęć