Dodatkowe dni wolne


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24:
• 2 listopada 2023,
• 3 listopada 2023 ,
• 2 maja 2024 ,
• 31 maja 2024,
• 17 czerwca 2024,
• 18 czerwca 2024,
• 19 czerwca 2024,
• 20 czerwca 2024,