Dodatkowe dni wolne


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/22:
• 12 listopada 2021r.,
• 2 maja 2022r.,
• 24 maja 2022r.,
• 25 maja 2022r.,
• 26 maja 2022r.,
• 21 czerwca 2022r.,
• 22 czerwca 2022r.,
• 23 czerwca 2022r.