Zajęcia z pedagogiem


Zajęcia z pedagogiem nie muszą kojarzyć się wyłącznie z czymś, do czego zmuszają nas rodzice.

W obecnych czasach rośnie świadomość młodego człowieka, a także wzrasta jego ciekawość do poszukiwania wartości w otaczającym świecie. Młody człowiek zadaje sobie wiele pytań, podobnie jak my dorośli, kiedy byliśmy w podobnym wieku. Ponadto, pomimo wzrastającego poziomu samoświadomości młodego człowieka, istnieje wiele zagrożeń ze strony otaczającego świata, nadmiaru informacji, bodźców, kolorów, z którymi młody człowiek musi nauczyć się radzić. Do tego niezbędna jest pomoc ze strony dorosłego. Po pierwsze rodzica, osób z bliskiego otoczenia, a następnie ze strony szkoły.

W szkole zapraszamy na indywidualne rozmowy ze specjalistą: pedagogiem i psychologiem oraz na dodatkowe zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone w niewielkich grupach (do 10 osób) dla uczniów w tej samej kategorii wiekowej.

Podczas zajęć uczniowie mają okazję przede wszystkim odkrywać swój własny oraz grupowy potencjał w zakresie:

- stanowienia dla siebie wsparcia,

- bycia doradcą,

- nabywania nowych umiejętności w obszarze kompetencji społecznych oraz wiedzy, w jaki sposób je wykorzystywać w codziennym funkcjonowaniu.

Podczas zajęć kształtowane są postawy ukierunkowane na empatię wobec drugiego człowieka oraz porozumienia bez przemocy.

Wykorzystujemy metody i techniki z obszaru arteterapii: ćwiczenia z wykorzystaniem sztuki, rękodzieła, muzyki, czy dramy. Pozwala to w pełni wydobywać potencjał uczniów w doskonaleniu siebie oraz poszukiwaniu i odnajdywaniu własnej wartości.