Historia


SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MALCU

Szkoła w Malcu funkcjonowała od końca XIX wieku. Informacje o jej początkach oparte są na opowieściach zebranych od ludzi. Wynika z nich, że budynek przeznaczony na szkołę miał dwa pokoje – salę lekcyjną i pokój dla nauczyciela. Dzieci z Malca i okolicy uczył organista. Początkowo uczniów było niewielu, ponieważ rodzice często oddawali swe dzieci na służbę do bogatych gospodarzy i na szkołę nie było już czasu.

1935 r.
W 1980 r. podczas kapitalnego remontu szkoły został wykopany akt erekcyjny, który datowany jest na 24 listopada 1935 r. Wtedy właśnie rozpoczęto budowę szkoły. Nowo powstały budynek był parterowy, miał trzy sale lekcyjne, kancelarię, a na poddaszu znajdowało się mieszkanie dla nauczycieli. Do wybuchu II wojny światowej w szkole pracowało dwóch nauczycieli p. Aniela Sablik i p. Władysław Foryś.
W czasie okupacji do Malca przybył nauczyciel, który rozpoczął naukę w języku niemieckim. Nie trwało to długo, gdyż nauczyciel nie rozumiał dzieci, a dzieci nie rozumiały nauczyciela. Z zapisków kroniki wynika, że „mianowany później nauczyciel rozumiał język polski i nie starał się dzieci wychować na Niemców”. Po wojnie placówka zaczęła pracować w bardzo trudnych warunkach. W szkole zrobiło się ciasno – starsze dzieci uczyły się z młodszymi ze względu na przerwę w nauce w czasie okupacji. Do 1966 roku uczono w trzech salach lekcyjnych znajdujących się w budynku szkoły i jednej sali lekcyjnej w budynku przedszkola.

1967 r.
W piwnicach przedszkola zrobiono prymitywną salę gimnastyczną i salę do prac ręcznych. Uczniowie odbywali zajęcia w macierzystym budynku, w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych i dwóch salach w przedszkolu.

1968 r.
Obok starego sklepu wyremontowano jedno pomieszczenie i odtąd dzieci z dziesięciu oddziałów uczyły się w pięciu salach lekcyjnych.

1979 r.
Przystąpiono do remontu kapitalnego szkoły. Na części parteru położono betonowe stropy i nadbudowano piętro. Remont trwał trzy lata i sporo było kłopotów z jego ukończeniem, ponieważ przypadł on na czas stanu wojennego w Polsce.

1982 r.
Zakupiono stoliki, krzesła, tablice, biurka. Umeblowano całą szkołę.

1983 r.
5 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku. W wyniku remontu otrzymano sześc sal lekcyjnych, kancelarię, kuchnię, pokój nauczycielski, szatnię, trzy komplety sanitariatów. Dzieci wróciły do jasnego i ciepłego budynku z centralnym ogrzewaniem i bieżącą wodą.

1999 r.
Reforma Systemu Edukacji przekształciła Szkołę Podstawową w Malcu w sześcioletnią szkołę, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

2002 r.
Wprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klasy VI.

DYREKTORZY SZKOŁY

Aniela Sablik
Czesław Suchoń
Janina Suchoń
Stefania Procner
Franciszek Świątek
Maria Gasidło
Halina Dudek- Tlałka
Ryszard Zarębski
Stanisława Majkut
CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE PRACY SZKOŁY

W okresie powojennym wyższe studia ukończyły trzydzieści cztery osoby. Są wśród nich osoby z tytułem doktora, lekarze, farmaceuci, nauczyciele, atomiści, automatycy, inżynierowie różnych specjalizacji, ekonomiści…

Dwie nauczycielki całą swoją pracę pedagogiczną aż do emerytury odbyły w tej szkole. Są nimi:
p. Maria Gasidło – 39 lat pracy w szkole
p. Władysława Marszałek – 32 lata pracy w szkole