Historia


SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MALCU

Szkoła w Malcu funkcjonowała od końca XIX wieku. Informacje o jej początkach oparte są na opowieściach zebranych od ludzi. Wynika z nich, że budynek przeznaczony na szkołę miał dwa pokoje – salę lekcyjną i pokój dla nauczyciela. Dzieci z Malca i okolicy uczył organista. Początkowo uczniów było niewielu, ponieważ rodzice często oddawali swe dzieci na służbę do bogatych gospodarzy i na szkołę nie było już czasu.

1935 r.
W 1980 r. podczas kapitalnego remontu szkoły został wykopany akt erekcyjny, który datowany jest na 24 listopada 1935 r. Wtedy właśnie rozpoczęto budowę szkoły. Nowo powstały budynek był parterowy, miał trzy sale lekcyjne, kancelarię, a na poddaszu znajdowało się mieszkanie dla nauczycieli. Do wybuchu II wojny światowej w szkole pracowało dwóch nauczycieli p. Aniela Sablik i p. Władysław Foryś.
W czasie okupacji do Malca przybył nauczyciel, który rozpoczął naukę w języku niemieckim. Nie trwało to długo, gdyż nauczyciel nie rozumiał dzieci, a dzieci nie rozumiały nauczyciela. Z zapisków kroniki wynika, że „mianowany później nauczyciel rozumiał język polski i nie starał się dzieci wychować na Niemców”. Po wojnie placówka zaczęła pracować w bardzo trudnych warunkach. W szkole zrobiło się ciasno – starsze dzieci uczyły się z młodszymi ze względu na przerwę w nauce w czasie okupacji. Do 1966 roku uczono w trzech salach lekcyjnych znajdujących się w budynku szkoły i jednej sali lekcyjnej w budynku przedszkola.

1967 r.
W piwnicach przedszkola zrobiono prymitywną salę gimnastyczną i salę do prac ręcznych. Uczniowie odbywali zajęcia w macierzystym budynku, w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych i dwóch salach w przedszkolu.

1968 r.
Obok starego sklepu wyremontowano jedno pomieszczenie i odtąd dzieci z dziesięciu oddziałów uczyły się w pięciu salach lekcyjnych.

1979 r.
Przystąpiono do remontu kapitalnego szkoły. Na części parteru położono betonowe stropy i nadbudowano piętro. Remont trwał trzy lata i sporo było kłopotów z jego ukończeniem, ponieważ przypadł on na czas stanu wojennego w Polsce.

1982 r.
Zakupiono stoliki, krzesła, tablice, biurka. Umeblowano całą szkołę.

1983 r.
5 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku. W wyniku remontu otrzymano sześć sal lekcyjnych, kancelarię, kuchnię, pokój nauczycielski, szatnię, trzy komplety sanitariatów. Dzieci wróciły do jasnego i ciepłego budynku z centralnym ogrzewaniem i bieżącą wodą.

1999 r.
Reforma Systemu Edukacji przekształciła Szkołę Podstawową w Malcu w sześcioletnią szkołę, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

2002 r.
Wprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klasy VI.

2017 r.

Reforma Systemu Edukacji przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową w Malcu w ośmioletnią szkołę, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

2022r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Malcu

12 maja rozpoczęły się prace budowlane na terenie Szkoły Podstawowej w Malcu. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę i modernizację istniejącego budynku szkoły oraz dobudowanie nowej części.

W związku z nowym etapem prac budowlanych, które wiązały się z wyburzeniami i połączeniem starej i nowej części szkoły, uczniowie i nauczyciele musieli opuścić budynek obecnej szkoły. Od 13 lutego 2023r. uczniowie klasy IV – VI rozpoczęli naukę  w Domu Ludowym w Malcu, a uczniowie klas I – III w budynku Parafii pw. Świętego Jana Kantego. Część zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na sali gimnastycznej.

2023r.

4 września  cała społeczność szkolna rozpoczęła naukę  w pięknej, nowoczesnej placówce na miarę XXI wieku. Uroczystość oficjalnego otwarcia  odbyła się w sobotę 9 września 2023r.

W ramach inwestycji:

Przebudowano i zmodernizowano  istniejący budynek szkoły, co pozwoliło na  powstanie nowego węzła sanitarnego dla uczniów i nauczycieli oraz zaplecza kuchennego ze stołówką.
Dobudowano nową części budynku, w której znalazły się nowe, przestronne  sale lekcyjne, nowoczesna biblioteka, szatnia oraz pomieszczenia administracyjne.
Urządzono teren wokół szkoły - zbudowano nowe dojazdy i dojścia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, tereny utwardzone z parkingiem dla samochodów osobowych, zainstalowano również elementy malej architektury oraz nowej infrastruktury towarzyszącej.

DYREKTORZY SZKOŁY

Aniela Sablik

Czesław Suchoń

Janina Suchoń

Stefania Procner

Franciszek Świątek

Maria Gasidło

Halina Dudek - Tlałka

Ryszard Zarębski

Stanisława Majkut

Renata Łuszczek


CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE PRACY SZKOŁY

W okresie powojennym wyższe studia ukończyły trzydzieści cztery osoby. Są wśród nich osoby z tytułem doktora, lekarze, farmaceuci, nauczyciele, atomiści, automatycy, inżynierowie różnych specjalizacji, ekonomiści…

Dwie nauczycielki całą swoją pracę pedagogiczną aż do emerytury odbyły w tej szkole. Są nimi:
p. Maria Gasidło – 39 lat pracy w szkole
p. Władysława Marszałek – 32 lata pracy w szkole